Sıradışı Haberler

Ağaç Orman Su

Yüce Allah, önce kâinatı yaratmış ve onu beşer unsurunun yaşayabileceği hale getirdikten, yani her şeyi ile mükemmel bir şekle soktuktan sonra insanı var etmiştir. Yarattığı her şeyi de insanoğlu için yaratmış, onun hizmetine vermiştir. İşte, insanların istifadesine sunulan unsurlardan biri de ağaç, daha genel bir ifadeyle yeşilliktir. Bu itibarla, küçük çaplı bu çalışmamızda kısaca ağaç ve ormanlardan bahsedeceğiz. Ormanların, odun hammaddesi ve oksijen üretimi, havanın toz ve diğer kirleticilerden temizlenmesi, toprağın oluşumu ve korunması, dinlenme–sağlık vb. açılardan pek çok faydası vardır. Ancak biz bu vb. konuları ihtisas çevrelerine bırakarak konuyu Kur’ân ve hadis çerçevesinde çok kısa olarak ele almaya çalışacağız.

 

Muhterem Mü’minler!

Ağaç, orman, su, dünya hayatının vazgeçilmez nimetlerindendir. Allah-u Teâlâ, ayeti kerimede “O, göklerden sizin için su indirendir. İçilecek su ondandır. Hayvan- larınızı otlattığınız bitkiler de onunla meydana gelir. Allah o su ile size; ekin, zeytin, hurma ağaçları, üzümler ve her türlü meyvelerden bitirir. Elbette bunda düşünen bir kavim için bir ibret vardır.” [3] buyurarak, dikkatimizi suya, meyvelere, bitkilere, ağaçlara ve ormanlara çekmekte, bu nimetler üzerinde düşünmemizi istemektedir. Efendimiz (s.a.v)’de hadis-i şeriflerinde “Bir Müslüman bir ağaç diker veya bir bitki ekerse, ondan kuş, insan veya hayvan yediğinde bu onun için sadaka olur.” [4]  “Kıyamet kopmaya başladığında, birinizin elinde bir ağaç fidanı bulunsa, kıyamet kopmadan onu dikmeye gücü yeterse, hemen diksin”[5]  buyurmaktadır.

 

Muhterem Kardeşlerim!

Su hayattır, su canlıdır, su mucizedir. Kur’an-ı Kerimde; De ki: “Söyleyin bakalım: Suyunuz çekiliverse, size kim temiz bir akarsu getirir?” [6] Bu ayetin indiği tarihte bir gün gelip insanlığın yeryüzünün su rezervler ini hoyratça tüketeceği, ırmakları kurutacağı, denizleri kirleteceği kimsenin hayaline dahi gelmezdi.Irmak kıyısında abdest alırken dahi suyu israf etmemeyi öğütleyen bir din olan İslam’ın bu hassasiyetinin dünyevi hikmeti, günümüzde olanca çıplaklığıyla kendini göstermektedir.

 

Değerli Müslümanlar!

Ağacı, ormanı ve suyu bünyesinde barındıran küremizin biyosfer tabakası baş döndürücü bir hızla tahribe uğramaktadır. Nükleer ve sanayi atıkları, telafisi zor bir çevre felaketi hazırlamaktadır. Dünya giderek çölleşmekte, doğal denge bozulmakta, kullanılan endüstriyel gazlar sera etkisi adı verilen küresel bir ısınmaya neden olmakta, bunun doğal sonucu olarak iklimler değişmekte, doğal bitki örtüsü günden güne etkilenmekte ve her yıl üç bin bitki türü yok olmaktadır. Yok olan her canlı türü yok edilen bir ayettir. Tabiatı tahrip etmekle ilahi vahyi tahrif etmek arasında fark yoktur. Bu İslam’ın bakış açısıdır. İslam; insandan doğaya ve eşyaya mutlak mülkiyet değil, emanet olarak bakılmasını ister. Tabiata ihanet, emanete ihanettir. Emanete ihanetin cezası ise çok çetin olacaktır. Tabiat kendisine ihanet edenden öcünü almasını bilecektir.

 

Aziz Kardeşlerim!

Ağaç ve ormanların korunmasına, yeşil alanların çoğaltılmasına özen gösterelim. Cennet vatanımızın çölleşmesine seyirci kalmayalım. Sahip olduğumuz maddi ve manevi bütün değerlerin, Rabbimiz tarafından bize emanet olarak verildiğini ve bütün nimetlerden hesaba çekileceğimizi unutma- yalım. Biliniz ki! Tabiatla aynı dine mensubuz. ’’Yıldız, bitki ve ağaç secde ederler’’[7] Onlar şuursuz din kardeşlerimizdir. Bir ağacı gereksiz yere keserek kıyamına,  zararsız bir hayvanı telef ederek rükûuna, bir bardak suyu israf ederek secdesine sebep olmayalım. Şunu biliniz ki; Müslüman, sadece Müslümanların kendisinden emin olduğu değil; toprağın, suyun, ağacın, havanın ve tüm tabiatın kendisinden emin olduğu kimsedir.

 

Fikri ÇINAR/Yalı Köyü İmam-Hatibi

SuperMuzo

Merhaba Sevgili Yaban Dostlarım Web Siteme Eklenmesini istediğiniz Haberleri ve Konuları yabanclub@yahoo.com veya Değerli Arkadaşım ve Website Kurucusu WebmasterMeMo mastermemo@gmx.de Adresine Mail atabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu