Sportif Balıkçılık

Göldeki kir balık kaslarına işlemiş!

Bakanlık raporuna göre Van Gölü havzasını besleyen dereler zehir taşıyor, Mogan Gölü’nde azalan oksijen miktarı balık ölümlerine yol açıyor, Tuz Gölü’ne kanalizasyon akıyor… Sapanca’da ise bilinçsiz avcılık gölün sonunu hazırlıyor…

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Göller ve Sulak Alanlar Eylem Planı 2017-2023” raporunda Türkiye’nin en önemli göllerinde yaşanan kirliliğe dikkat çekiliyor. Raporda Van Gölü’nün Türkiye’nin en büyük gölü olduğu vurgulanarak şu bilgilere yer veriliyor:

“Kapalı bir havza olan Van Gölü Havzasındaki önemli yüzeysel sular Van Gölü, onu besleyen önemli dereler olan Zilan Deresi, Deliçay, Bendimahi Deresi, Karasu Çayı, Akköprü Deresi, Hoşap Çayı, Gevaş Güzelkonak Deresi, Yeniköprü Çayı, Erçek Gölü ve onu besleyen Özalp Çayı ve Nazik Gölü olarak sayılabilir.

Havza genel olarak değerlendirildiğinde Van Gölünün pH, tuzluluk, TP parametreleri açısından çok kirlenmiş, Organik Madde ve Amonyum Azotu açısından kirli su seviyesinde olması havzadaki önemli problemlerdendir. Özellikle toplam fosfor parametresinin birçok istasyonda kirli ya da çok kirlenmiş su seviyesine düşmesi gübrelerden kaynaklanan yayılı fosfor kirlenmesine işaret etmektedir. Göle etki eden en büyük baskı kentsel atıksu deşarjları. Göl civarında yer alan Edremit, Gürpınar, Gevaş, Adilcevaz, Erciş ve Muradiye ilçeleri ve bunlara bağlı belde belediyelerinde oluşan atıksular doğrudan veya Karasu ırmağı, Bendimahi Çayı, Deliçay ve Hoşap Çayı vasıtasıyla göle deşarj edilmektedir. Van Merkez, Ahlat, Tatvan, Erciş ve Muradiye ilçelerinde Atıksu Arıtma Tesisi olmasına karşın bunlardan yalnızca Ahlat ilçesinde etkin olarak çalışmaktadır.

Van Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan atıksu arıtma tesisleri yetersiz olup depremden sonra çalıştırılmamakta, atıksular arıtılmadan Morali Deresi ile Van Gölü’ne karışmaktadır. Tarımsal uygulamalar ve düzensiz depolamanın yapıldığı katı atıklar yağışların etkisiyle Van Gölü’ne ulaşmaktadır.”

MOGAN GÖLÜ

Balıklarda ağır metal var

Mogan Gölü’nün durumuna da eylem planında, detaylı olarak yer alırken, söz konusu su kaynağının dibinde azalan oksijen miktarı nedeniyle balık ölümlerinin gerçekleştiği belirtiliyor. Raporda, gölde tarımsal faaliyetlere bağlı olarak ilkbahar mevsiminde ağır metal konsantrasyonlarında artış görüldüğü, göldeki kadife balığının (Tinca tinca) kaslarında da yüksek miktarda ağır metal konsantrasyonlarının tespit edildiğine dikkat çekilerek, gölde amatör balıkçılık yapılmasının durdurulması gerektiği ifade ediliyor.

TUZ GÖLÜ

Kanalizasyon karışıyor

Tuz gölünün son yıllarda hızla küçülerek kirlendiğine dikkat çekilirken, göldeki kirliliğin yayılı kaynaklı kirleticilerden kaynaklandığı belirtiliyor: “Konya ve yakın çevresinde giderek artan nüfus, çevre faktörü dikkate alınmadan kurulan sanayi tesisleri ile kanalizasyon atıklarının doğrudan Tuz Gölü’ne boşaltılması ve tarım alanlarından kaynaklanan kirlilik gölün geleceğini tehdit eden ana unsurlardır. Gölün kirliliğine neden olan başlıca parametreler deterjan, azot, yağ ve gres organik madde, serbest kükürt, nitrat, florür ve civadır.”

MANYAS GÖLÜ

Su kalitesi 4. sınıf

Kuş cennetine ev sahipliği yapan ve RAMSAR alanı olan Manyas Gölü için de şu tespitlere yer veriliyor: “Gölde dört mevsime ait analiz sonuçları, tüm kalite kriterleri esas alınarak değerlendirildiğinde, su kalitesi Sınıf 4 (çok kirlenmiş su) olarak belirlenmiştir.

SAPANCA GÖLÜ

Göçmen kuşlar avlanıyor

Bakanlığın hazırladığı eylem palanında Sapanca Gölü’nü mesken tutan göçmen kuşların bilinçsizce avlanmasına dikkat çekiliyor:

“Dünyanın suyu içilebilir ender göllerinden biri olan Sapanca Gölü, her yıl on binlerce göçmen kuşun konakladığı önemli bir sulak alandır. 80 civarında kuş türü bulunan gölde Sakarmeke kuşunun yığınlar halinde avlanılmasının, bu türün yiyerek büyümesine engel olduğu bitkilerin gölün üzerinde hızla yayılmasına neden olması nedeniyle göl üzerinde olumsuz etkisi olduğu belirlenmiştir.”

SuperMuzo

Merhaba Sevgili Yaban Dostlarım Web Siteme Eklenmesini istediğiniz Haberleri ve Konuları yabanclub@yahoo.com veya Değerli Arkadaşım ve Website Kurucusu WebmasterMeMo mastermemo@gmx.de Adresine Mail atabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu