Yeşil Doğa

Hayvanları ve Doğayı Korumak

Hayvan ve bitki toplulukları ile toprakları, doğal durumlarında korumaya yönelik önlemlerin tümüne doğanın ve hayvanların korunması adı verilir. Doğanın korunması ile hayvanların korunması arasında sıkı bir ilişki vardır. Doğanın korunması kavramı, zaman içinde yavaş yavaş oluşmuş ve gerçek anlamını yakın dönemde almış bir kavramdır.

Doğanın korunması günümüzde çok çeşitli biçimlere bürünmektedir. Çevre kirlenmesine karşı, toprakların doğal aşınmadan ve in san etkilerinden zarar görmesine karşı savaşım, ormanların ağaçsızlandırlmasına karşı yeniden ağaçlandırma çalışmaları, ender bulunan bitki türlerinin ve soyu tükenmekte olan hayvanların korunması ve buna benzer çalışmaların bütünü.

Doğanın korunması, biyolojik dengenin korunması ya da yeniden kurulması olayıdır. Açgözlü doymak bilmez modern dünyanın bilmeye pek yanaşmadığı, çok bilinmeyenli, karmaşık bir sorundur ve modern insanın bu tutumu insan türünün bile yok olmasına yol açabilir.

Hayvanların korunması çok geniş bir sorun olan doğanın korunmasına bağlıdır. Yaşama saygının dışında hayvanlar, hem var olan türler arasındaki ilişkiler bakımından hem de yaşam biçimlerinin en karmaşık alını olması bakımından, kesin bir bilimsel ilgi merkezi oluştururlar. Beslenme gereksinimleri nedeniyle, aynı zamanda da atalarından kalma avlanma içgüdüsüyle davranan insan, birçok türün ortadan kalkmasından sorumludur. Bazı türler birey sayısı bakımından gerilemektedir ve çok sert avlanma yasakları konmazsa, soylarının tükeneceği anlaşılmaktadır. Dünyanın çeşitli ülkelerinde ulusal parklar kurulmuştur ama bunlar bütün türlerin, özellikle de bu türlerden bazılarının korunmasına yeterli olmadığından, sayılarının artması gerekmektedir

SuperMuzo

Merhaba Sevgili Yaban Dostlarım Web Siteme Eklenmesini istediğiniz Haberleri ve Konuları yabanclub@yahoo.com veya Değerli Arkadaşım ve Website Kurucusu WebmasterMeMo mastermemo@gmx.de Adresine Mail atabilirsiniz.

İlgili Makaleler

2 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu